Τροχοί & TIR

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα μείωσης των ρύπων από φορτηγά και λεωφορεία

«Τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα ευθύνονται για περισσότερο από το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ».
Πέμπτη 11/04/2024 - 12:51
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το χρονοδιάγραμμα μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα από φορτηγά και λεωφορεία στο πλαίσιο του κανονισμού ο οποίος είχε ήδη συμφωνηθεί επί της αρχής από τα κράτη μέλη και αφορά τις εκπομπές αερίων από τα νέα φορτηγά, λεωφορεία και ρυμουλκούμενα, αυτά δηλαδή που πρόκειται να κατασκευαστούν ή έχουν κατασκευαστεί όπως π.χ. τα ηλεκτρικά οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κανονισμός εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 341 ψήφους υπέρ, 268 κατά και 14 αποχές και, πάντως, προβλέπεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε λεπτομερή επανεξέταση της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου των νέων κανόνων έως το 2027. Η επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, κατά πόσον πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες και στα μικρά φορτηγά, τη μεθοδολογία για την καταχώριση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που λειτουργούν αποκλειστικά με καύσιμα ουδέτερα από διοξείδιο του άνθρακα και τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ένας διορθωτικός συντελεστής άνθρακα στη μετάβαση προς τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τον κανονισμό που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από μεγάλα φορτηγά (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών οχημάτων, όπως απορριμματοφόρα, ανατρεπόμενα οχήματα ή αναμεικτήρες σκυροδέματος) και λεωφορεία θα πρέπει να μειωθούν κατά 45% για το διάστημα 2030-2034, 65% για το 2035-2039 και 90% από το 2040 και έπειτα.

.

Μέχρι το 2030, τα νέα αστικά λεωφορεία θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 90% και να μετατραπούν σε οχήματα μηδενικών εκπομπών έως το 2035. Τίθενται επίσης στόχοι μείωσης των εκπομπών για τα ρυμουλκούμενα (7,5%) και τα ημιρυμουλκούμενα (10%), από το 2030.

Της ψηφοφορίας προηγήθηκαν εισηγήσεις, όπως αυτή του Bas Eickhout (Πράσινοι, Ολλανδία), ο οποίος δήλωσε: «Η μετάβαση σε φορτηγά και λεωφορεία μηδενικών εκπομπών δεν είναι μόνο καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα, αλλά και ζωτικής σημασίας για καθαρότερο αέρα στις πόλεις μας. Παρέχουμε σαφήνεια σε μία από τις σημαντικότερες μεταποιητικές βιομηχανίες στην Ευρώπη και ισχυρό κίνητρο για επενδύσεις στον εξηλεκτρισμό και το υδρογόνο». Ανέφερε, επίσης, ότι «τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα ευθύνονται για περισσότερο από το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 6% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ».

Σύμφωνα με τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, η μείωση αυτών των εκπομπών θα συμβάλλει καθοριστικά στους ευρωπαϊκούς στόχους για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και μείωση της ζήτησης για εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

PreviousNext