Με την 2808 απόφασή του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αναγνώρισε την υποχρέωση του εναγόμενου Δήμου να καταβάλει στους ενάγοντες χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν λόγω του θανάτου συγγενούς τους, ο οποίος επήλθε συνεπεία τροχαίου ατυχήματος εξαιτίας αδέσποτου ζώου που μη νόμιμα δεν είχε περισυλλεγεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Στην προκειμένη περίπτωση, το θύμα ενώ οδηγούσε τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του στην δεξιά λωρίδα οδού, εντός των διοικητικών ορίων του εναγόμενου Δήμου, στην προσπάθειά του να αποφύγει έναν σκύλο, ο οποίος πετάχτηκε εξ αριστερών από την κεντρική νησίδα του δρόμου, εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο οδόστρωμα. Εν συνεχεία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Επειδή το ζώο ήταν αδέσποτο, το δικαστήριο έκρινε «ότι το εν λόγω ατύχημα προήλθε από την παράνομη παράλειψη των οργάνων του εναγόμενου Δήμου να μεριμνήσουν για την περισυλλογή του από το συγκεκριμένο σημείο, που αποτελούσε και κεντρικό δρόμο του Δήμου, στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και της ζωής των κατοίκων, αλλά και της λήψης μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, κατά παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.1 εδ.α’ του ν.3170/2003 και 75 παρ.Ι περ.γ στοιχ. 4, 10, 11 και 28 του ν.3463/2006, που ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο (πρβλ. ΔΕΛαρ 26/2019, ΔΕφΑθ 1190/2014).

Οι αρκούδες

Το παραπάνω δυσάρεστο περιστατικό και η δικαστική του έκβαση προκαλούν ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες οδηγούς και αυτοκινητιστές, οι οποίοι, όχι σπάνια, βρίσκονται αντιμέτωποι με την εμφάνιση διαφόρων ζώων που εγκυμονούν κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος ή μεγάλης ζημιάς στο όχημα.

Τα τελευταία δύο – τρία χρόνια, ο κίνδυνος αυτός έχει αυξηθεί εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των αρκούδων που εμφανίζονται ξαφνικά στον δρόμο με πιθανό τον κίνδυνο ατυχήματος.

Βέβαια, οι Περιφέρειες της χώρας και οι αρμόδιες διευθύνσεις έχουν λάβει τα τυπικά μέτρα – ειδική σήμανση προειδοποίησης για πέρασμα αρκούδων – αλλά χρειάζονται και τα ουσιαστικά, όπως είναι η περίφραξη εκατέρωθεν των δρόμων στα διάφορα «επίμαχα» σημεία.

Να προσθέσουμε, τέλος, πως η αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος στους αυτοκινητόδρομους με διόδια, εξαιτίας της παρουσίας ζώου στο οδόστρωμα, αποτελεί ευθύνη των παραχωρησιούχων, οι οποίοι έχοντας τη διαχείριση των δρόμων καθίστανται εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι σε περίπτωση ατυχήματος, όπως προκύπτει από προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις.