Φόρτωση αδρανών για νησιά από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Τετ, 29/09/2021 - 11:00

Για τη διακίνηση και φόρτωση αδρανών υλικών επί πλοίων προς τους Ιονίους Νήσους, δύναται να χρησιμοποιούνται οι Ράμπες 3 & 4 του Λιμένα Εξωτερικού της Ηγουμενίτσας με την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, διαδικασιών και προϋποθέσεων.

Οι χρήστες του λιμανιού παρακαλούνται να απευθύνονται στη Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας από την οποία θα λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες.

Σημειώνεται ότι οι όροι χρήσης των Λιμενικών εγκαταστάσεων παραμένουν σε ισχύ και οι χρήστες επιβαρύνονται με τα πάσης φύσεως δικαιώματα/τέλη, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Τιμολογίων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.