Τροχοί & TIR

Φυσικού αερίου και ηλεκτρικά τα υπόλοιπα 400 αστικά

Μετά την υπογραφή της σύμβασης για τα 250 ηλεκτρικά 12μετρα αστικά Yutong, το υπ. Μεταφορών προχώρησε στην τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ
Τρίτη 14/11/2023 - 11:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Μετά την υπογραφή της σύμβασης για τα 250 ηλεκτρικά 12μετρα αστικά Yutong, το υπ. Μεταφορών προχώρησε στην τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217623 με την οποία θα γίνει η προμήθεια 400 ακόμη αστικών, οπότε το σύνολο των νέων λεωφορείων θα είναι 650 μονάδες.

Με τη χθεσινή τροποποιητική πράξη, το έργο θα αφορά στην προμήθεια:

Α) 200 αστικών οχημάτων 12m, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Β) 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18m, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Γ) 100 ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ.

Με την ίδια τροποποίηση η Συλλογική Απόφαση στην οποία έχει ενταχθεί η πράξη θα περιλαμβάνει ειδική διάταξη με την οποία θα επιτρέπεται η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων στο ΕΠΑ 2021-2025 έως του ποσού 47.740.000 € (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ΕΠΑ) και αποκλειστικά ως προς το μέρος Β) του ανωτέρω φυσικού αντικειμένου.

Τέλος, ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της Πράξης η 31η/12/2025.

PreviousNext