Για ένα χρόνο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου

Παρ, 08/07/2022 - 14:11

Στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μακράς διάρκειας, κατά μήκος της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, μεταξύ των χ/θ 0+150 (τέλος της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών) έως χ/θ 2+850 (χιλιομετρικές θέσεις της μελέτης του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου) στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Πύργο.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αφορούν τον περιορισμό μικρού τμήματος της διατομής της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, με τοποθέτηση διάταξης προκατασκευασμένων στηθαίων από σκυρόδεμα στη δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Πύργο της Ν.Ε.Ο.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα διαρκέσουν από την 09/07/2022 έως την 09/07/2023.

Στο παραπάνω οδικό τμήμα θα δημιουργηθούν τρεις (3) προσωρινές είσοδοι-έξοδοι προς τους χώρους των εργοταξίων του Έργου Παραχώρησης και οι αντίστοιχες λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης στη δεξιά πορεία της κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Πύργο στις χ/θ 0+560, χ/θ 1+490 και χ/θ 2+140.