Τα κριτήρια επιλογής ενός ελαφρού επαγγελματικού αυτοκινήτου, βαν, Pick Up ή αγροτικού, είναι τόσα πολλά που καθιστούν την επιλογή δύσκολη υπόθεση, η οποία, μάλιστα, περιπλέκεται και γίνεται δυσκολότερη, αν ξεκινήσουμε να λογαριάζουμε και να συγκρίνουμε από λάθος βάση. Και θα είμαστε σε λάθος δρόμο, αν προηγούμενα δεν έχουμε προσδιορίσει επακριβώς τις μεταφορικές μας ανάγκες, ώστε να γνωρίζουμε το ωφέλιμο βάρος και τον ωφέλιμο όγκο φόρτωσης.

Αυτό, ωστόσο, που μας διαφεύγει είναι η σχέση μεταξύ του μικτού βάρους του βαν ή του Pick Up και εκείνου που νομιμοποιείται να το οδηγεί, καθώς ο νόμος προσδιορίζει τα πρόσωπα που δύναται να οδηγούν τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ανάλογα με το μικτό βάρος τους.

Έτσι λοιπόν, ένα ΦΙΧ αυτοκίνητο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) χιλιόγραμμα, μπορεί να το οδηγούν και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έχουν την κατάλληλη άδεια οδήγησης.

Ομοίως και ένα ΦΙΧ που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, μπορεί να το οδηγούν και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ελαφρό φορτηγό με ΜΑΜΦΟ μέχρι 2.500 κιλά δικαιούνται και οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Η αλλαγή που επέρχεται έχει να κάνει με το ωφέλιμο φορτίο το οποίο μπορεί να φτάνει τα 1.300 κιλά. Δηλαδή, αν το ωφέλιμο φορτίο μπορεί να είναι μέχρι 1.300 κιλά, ανεξάρτητα αν η ΜΑΜΦΟ ξεπερνά τα 2.500 κιλά Επίσης, με το καινούργιο νόμο ορίζεται ότι το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης σύμφωνα με συμβατική υποχρέωση.