Την άμεση μείωση του κόστους καυσίμων των τουριστικών λεωφορείων ζητά με παρέμβασή της η ΓΕΠΟΕΤ με επείγουσα επιστολή της προς τους συναρμόδιους υπουργούς.

«Το κόστος προμήθειας καυσίμων για τα τουριστικά λεωφορεία αποτελεί ανελαστική δαπάνη και ξεπερνάει το 30% των ετήσιων δαπανών λειτουργίας μίας επιχείρησης τουριστικών λεωφορείων», αναφέρει η ΓΕΠΟΕΤ και συνεχίζει:

«Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδία κινούμενη προληπτικά και με αποκλειστικό σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου που έχουν δεχθεί συντριπτικό πλήγμα και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ρευστότητας ζητά ως μέτρο στήριξης είτε τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης για όσο διάστημα διαρκέσει η πληθωριστική κρίση είτε την επιστροφή μέρους του ΕΦΚ μέσω συμψηφισμού του με ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης κατά το προσεχές διάστημα. Η επιστροφή του ΕΦΚ μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαδικασία ανάλογη της επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές μονάδες όπου προβλέπεται επιστροφή συγκεκριμένου ποσού ανά χιλιόλιτρο».

Καταλήγοντας η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού, επισημαίνει:

«Κύριοι Υπουργοί, δεν έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα ανάγκη στήριξης, αλλά και οι τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας, χωρίς αυτή θα είναι αδύνατο να επιτελέσουν το μεταφορικό τους έργο κατά τη διάρκεια του χειμώνα που έρχεται».

Παράταση τελών κυκλοφορίας

Νωρίτερα, η ΓΕΠΟΕΤ είχε ζητήσει την παράταση των μειωμένων τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων για το έτος 2022 και την πάγια εξομοίωσή τους με αυτά των ΚΤΕΛ.

Αιτιολογώντας το αίτημά της η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού αναφέρεται στα τεράστια προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα τουριστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων τα οποία λειτουργούν με απώλεια τζίρου πάνω από 70% κατά μέσο όρο σε σχέση με τα μεγέθη του 2019, βασιζόμενα αποκλειστικά στα προγράμματα στήριξης για την επιβίωσή τους και σημειώνει:

«Δυστυχώς τα φετινά βελτιωμένα τουριστικά μεγέθη και έσοδα δεν αφορούν το σύνολο του ελληνικού τουρισμού. Δεν αφορούν ιδίως τα τουριστικά γραφεία και λεωφορεία που εξυπηρετούν τον περιηγητικό τουρισμό ο οποίος κινείται σε απογοητευτικά επίπεδα τόσο από τον εισερχόμενο όσο και τον εγχώριο τουρισμό. Αυτή η τάση δεν αναμένεται να αντιστραφεί ούτε κατά τη διάρκεια του 2022 και για όσο ακόμα υπάρχουν μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό και μειωμένη πληρότητα 85% στα τουριστικά λεωφορεία.

Ως εκ τούτου ζητούμε την αυτοδίκαιη παράταση των μειωμένων κατά 50% τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων ΔΧ που ίσχυσε για το 2021 και για το έτος 2022. Παράλληλα, επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα του κλάδου για πλήρη –και όχι κατ’ εξαίρεση λόγω της πανδημίας- εξομοίωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων με αυτά των ΚΤΕΛ που είναι 50% χαμηλότερα για λόγους ισονομίας, αφού και οι δύο επιτελούμε το έργο της μεταφοράς επιβατών.