Τροχοί & TIR

Χωρίς παράβολα αντίγραφα διπλωμάτων στο Λασίθι

Στην έκδοση αντιγράφου των αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 σε περιοχές της Π.Ε. Λασι
Τρίτη 29/11/2022 - 12:48
Κοινοποίηση στα Social Media

Στην έκδοση αντιγράφου των αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 σε περιοχές της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης αναφέρεται εγκύκλιος του υπ. Μεταφορών με χθεσινή ημερομηνία.

Ειδικότερα, θα υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 «Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», εξαιρουμένων των παραβόλων:

- Για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ

- Για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης

- Για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης

Για την απαλλαγή από την καταβολή των ως άνω παραβόλων απαιτείται, επιπροσθέτως, η προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε ΚΕΠ, Δήλωσης σε Αστυνομικό Τμήμα περί απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε πληγείσα από τα εν λόγω φαινόμενα περιοχή. Η Δήλωση απαιτείται να έχει υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα το αργότερο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Οι υπόψη αιτήσεις για την έκδοση αντιγράφου των κατεστραμμένων/απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης δύναται να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας το αργότερο έως και την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Επίσης, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) υποψηφίου οδηγού ή οδηγού στις παραπάνω περιοχές κατά τη διάρκεια των εν λόγω φαινομένων, για τη χορήγηση αντιγράφου Δ.Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Δελτίων για χορήγηση Π.Ε.Ι.):

- Υποβάλλεται αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί απώλειας ή καταστροφής του σε πληγείσα από τα εν λόγω φαινόμενα περιοχή.

- Για τον προγραμματισμό της θεωρητικής εξέτασης ή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή της πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. δεν λαμβάνεται υπόψη η απαίτηση της ίδιας διάταξης περί παρέλευσης χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον αυτή υποβάλλεται το αργότερο έως και την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Τέλος, παρατείνεται έως και την 30ή Ιουνίου 2023 η ισχύς των εκδοθέντων από το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Σητείας Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 15η Οκτωβρίου 2022 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2023.

PreviousNext