Με ανακοίνωση της 11ης/11/21 η εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού 55% της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Τρία είναι τα νέα μέλη της FDL GROUP στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ. Τα τρία μέλη προτάθηκαν από την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. και εκλέχθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2021.

Η απόκτηση του 55% ολοκληρώθηκε την 10η Νοεμβρίου 2021, με την εξαγορά ποσοστού 23,57% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. κατείχε ήδη ποσοστό 31,43% σύμφωνα με προγενέστερες ανακοινώσεις της.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 55% της εταιρείας ανήλθε σε € 1.910.700,00 εκ των οποίων € 1.460.700,00 αποτελούν τίμημα εξαγοράς μετοχών και € 450.000,00 ευρώ αποτελούν εισφορά για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. η οποία αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2021. Η χρηματοδότηση του καταβληθέντος τιμήματος έγινε από τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.

Η απόκτηση του 55% της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α. Ε. από την FDL αποσκοπεί -μεταξύ άλλων- να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το επαρχιακό της δίκτυο που δραστηριοποιείται σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Γιάννενα και Ρόδο.

Θυμίζουμε ότι από τον Απρίλιο του 2011, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ρομποτικό σύστημα SORTING, στην περιοχή του Ασπροπύργου, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης πολυεθνικού πελάτη λιανικής στον τομέα Ένδυσης - Υπόδησης. Με το σύστημα SORTING, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ κατάφερε να εξυπηρετεί ευκολότερα, γρήγορα και με 99,9% ακρίβεια το δίκτυο διανομής του πελάτη της, παρά τους αυξημένους όγκους δεμάτων.

Όπως είναι γνωστό, ο Όμιλος FDL παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ευελιξία και την τεχνογνωσία. Κύριος σκοπός του Ομίλου είναι να προβλέπει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας λύσεις που απαντούν σε αυτές. Μπείτε στον κόσμο των Third Party Logistics, των Διεθνών Μεταφορών, τον Sales & E-shop Logistics καθώς και των εξειδικευμένων υπηρεσιών IT/IS και του Logistics Intelligence που πρώτη η FDL έφερε στην Ελλάδα μέσω της Κινεζικής εταιρίας GEEK+.

Από την πλευρά της, η εταιρεία Γενικές Μεταφορές Αθηναϊκή Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των εθνικών μεταφορών από το 1969 με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία, ιστορία και τεχνογνωσία στα Logistics Ένδυσης και Υπόδησης. Με καταστήματα στις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις και ένα ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων και ανταποκριτών, παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών.