Η λειτουργία του ΣΕΜΠΟ και του Συμβατικού Λιμένα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

ΣΕΜΠΟ

- Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

- Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Αργία

- Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Λειτουργία Υπηρεσιών Πλοίου μόνο από τις 07:00

Λειτουργία Υπηρεσιών Εδάφους 07:00 -15:00

- Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Λειτουργίες Υπηρεσιών Πλοίων μόνο

- Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου

Οι Υπηρεσίες Εδάφους θα ξεκινήσουν στις 07:00

- Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

- Παρασκευή 1 Ιανουαρίου

Αργία

- Σάββατο 2 Ιανουαρίου

Οι Υπηρεσίες Πλοίων και Εδάφους θα συνεχιστούν σύμφωνα με ένα κανονικό Σάββατο στις 07:00 π.μ.

Συμβατικό Λιμάνι

- Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

- Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Αργία

- Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Αργία

- Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Υπερωριακή επιχειρησιακή λειτουργία όπως ορίζεται στο τιμολόγιο

- Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 

Κανονική επιχειρησιακή λειτουργία

- Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

- Παρασκευή 1 Ιανουαρίου

Αργία

- Σάββατο 2 Ιανουαρίου

Επιχειρησιακή λειτουργία κανονικού Σαββάτου όπως ορίζεται στο τιμολόγιο.