Πρόταση για την κατασκευή ενός πειραματικού ηλεκτρικού δρόμου στη δυτική Σουηδία, κατέθεσε στην υπηρεσία Μεταφορών της χώρας η κοινοπραξία «VästSvenska Elvägar», που ίδρυσε το Volvo Group, μαζί με τις εταιρείες Alstom and NCC

Στην εν λόγω σύμπραξη, η Volvo θα συνεισφέρει με την τεχνογνωσία της στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων. Η Alstom, με τη σειρά της, θα συνδράμει με τη γνώση της πάνω στα συστήματα προώθησης των τραμ, με τις δύο εταιρείες να έχουν δημιουργήσει ήδη στο παρελθόν έναν πειραματικό δρόμο προκειμένου να υπολογίσουν τη μεταφορά ενέργειας ανάμεσα στο δρόμο και τα οχήματα. Η κατασκευαστική εταιρεία NCC, πάλι, θα βοηθήσει μέσω της εμπειρίας που απέκτησε με την εμπλοκή της στο παρόμοιο εγχείρημα, eRoadArlanda.

Επιπλέον, στη νέα κοινοπραξία συμμετέχουν σχεδόν 20 ακόμα ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιοι φορείς με αντικείμενο την τεχνολογία. Η πειραματική εγκατάσταση θα ενσωματωθεί σε δημόσιο δρόμο με σκοπό την ανάπτυξη, δοκιμή, επαλήθευση και παρουσίαση νέων λύσεων για την κατασκευή ηλεκτρικών δρόμων.