Τροχοί & TIR

Ηλεκτρικά, υβριδικά και φυσικού αερίου τα λεωφορεία για ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ. Η απόφαση για τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Υβριδικά ήπιας μορφής, φυσικού αερίου CNG και ηλεκτρικά θα είναι, τελικά, τα λεωφορεία της πρώτης προμήθειας, εφόσον, βέβαια, ευδοκιμήσει ο διαγωνισμός που αναμένεται να βγει στον αέρα περί το τέλος
Παρασκευή 26/02/2021 - 15:01
Κοινοποίηση στα Social Media

Υβριδικά ήπιας μορφής, φυσικού αερίου CNG και ηλεκτρικά θα είναι, τελικά, τα λεωφορεία της πρώτης προμήθειας, εφόσον, βέβαια, ευδοκιμήσει ο διαγωνισμός που αναμένεται να βγει στον αέρα περί το τέλος του Μάη, οπότε εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της διαβούλευσης.

Να υπενθυμίσουμε ότι το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προτίθεται να «σπάσει» τη συνολική προμήθεια των περίπου 1200-1300 λεωφορείων σε δύο διαγωνισμούς, με τον δεύτερο να διενεργείται το καλοκαίρι του 2022.

Έτσι, ο πρώτος διαγωνισμός θα περιλαμβάνει 600 λεωφορεία με αποκλεισμό των αμιγώς πετρελαιοκίνητων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος απεξάρτησης από τον λιγνίτη και τη μείωση των εκπομπών ρύπων μέχρι το 2030.

Βέβαια, τα υβριδικά εξοπλίζονται με κινητήρα πετρελαίου Euro 6 (ή Euro 6e), ο οποίος αναλαμβάνει το κύριο έργο της κίνησης του λεωφορείου, έχοντας την υποβοήθηση της ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από μπαταρίες, οπότε η μείωση των ρύπων CO2 είναι σημαντική ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν το λεωφορείο κινείται εντός της πόλης με μικρές ταχύτητες και συχνά «σταμάτα – ξεκίνα», συνθήκες που ευνοούν την κίνηση με ρεύμα και μειώνουν τις στροφές λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα, άρα και των ρύπων.

Το ζήτημα των τεχνικών προδιαγραφών

Τα βασικά στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών πρέπει να καλύπτουν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, όπως τις καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, συνακόλουθα, ο χρηματοδοτών την προμήθεια που είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα Ταμεία.

Η γραμμή κίνησης του λεωφορείου, το είδος του καυσίμου, οι ποσότητες των ρύπων, η μεταφορική ικανότητα, η προσβασιμότητα των επιβατών, τα συστήματα ασφαλείας, το σύστημα πέδησης, η ελκτική ικανότητα, τα φώτα είναι βασικά στοιχεία που ορίζονται από την Ε.Ε., ενώ μια άλλη πολυπληθέστερη ομάδα τεχνικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις συγκοινωνιακές συνθήκες, όπου θα λειτουργήσουν τα λεωφορεία.

Αυτό το τελευταίο δημιούργησε αρκετές διχογνωμίες και αντιπαραθέσεις μεταξύ τεχνικών του υπ. Μεταφορών, με αποτέλεσμα την ανάθεση σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών σε ιδιώτη και συγκεκριμένα στην εταιρεία Planet AE Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Με βάση τη σχετική απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών της 25 Φεβρουαρίου 2021, τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών «θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω αγορά σύγχρονης τεχνολογίας λεωφορείων».

Παράλληλα, με τη χθεσινή αυτή απόφαση, το υπ. Μεταφορών ζητά από την Planet τα παρακάτω:

• Π1.Τεχνικές Προδιαγραφές Απλού Υβριδικού Αστικού Λεωφορείου 12m Κατηγορίας EURO VI-

• Π2. Τεχνικές Προδιαγραφές Απλού Αστικού Λεωφορείου Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) 12m Κατηγορίας EURO VI & Αρθρωτού 18m

• Π3. Τεχνικές Προδιαγραφές Απλού Ηλεκτρικού Αστικού Λεωφορείου 12m και των παρελκόμενων αυτού (φορτιστών βραδείας φόρτισης)

• Π4. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών για την υπό διαμόρφωση σχετική Διακήρυξη.

Τα παραδοτέα Π1-Π2-Π3 θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της σχετικής σύμβασης και το παραδοτέο Π4 θα πρέπει να υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, κατά το μέγιστο, από την έναρξη ισχύος της σχετικής σύμβασης.

Με την ίδια απόφαση, ορίστηκε τριμελής επιτροπή παραλαβής του έργου του Συμβούλου και εφόσον δεν υπάρξει καθυστέρηση, στο διάστημα 16-20 Μαρτίου θα βγουν στη «Διαβούλευση» οι τεχνικές προδιαγραφές για την υποβολή σχολίων.

Το διάστημα της διαβούλευσης, το οποίο θα είναι τουλάχιστον ενός μηνός, θα δρομολογήσει και την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού.

PreviousNext