Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών έχει ενεργοποιηθεί η έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων για την υποβολή γνωστοποίησης για τις Σχολές ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟΟΜΕΕ, επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

Η έκδοση των παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου στην ιστοσελίδα www.gsis.gr, κάνοντας τις κάτωθι επιλογές αναλόγως της δραστηριότητας για την οποία υποβάλλεται γνωστοποίηση ως εξής:

1

Σημειώνεται ότι για τις σχολές ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ στον τύπο παραβόλου επιλέγεται η Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της σχολής, και -όπου δε διατίθεται ανάλυση ανά περιφερειακή ενότητα- επιλέγεται η αντίστοιχη Περιφέρεια. Για τις επιχειρήσεις και τους συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων επιλέγεται η Υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών όπου η έδρα της επιχείρησης ή του συνεργάτη, και -όπου δε διατίθεται ανάλυση ανά περιφερειακή ενότητα- επιλέγεται η αντίστοιχη Περιφέρεια.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω γνωστοποιήσεις αφορούν στην έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης με τη δέσμευση ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες εκ των υστέρων στον χρόνο που ορίζεται.