Σχολές ΣΕΚΑΜ

Ηλεκτρονικά τα παράβολα για γνωστοποίηση ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟΟΜΕΕ κ.α.

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών έχει ενεργοποιηθεί η έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων για την υποβολή γνωστοποίησης για τις

Σχολές ΣΕΚΑΜ: Έναρξη λειτουργίας και έλεγχοι

Η νέα απλουστευμένη διαδικασία έναρξης λειτουργίας των Σχολών ΣΕΚΑΜ μόνο με γνωστοποίηση ορίζεται στην κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών (ΦΕΚ
Οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών, θα ξεκινήσουν στις 20 Μαρτίου 2019.

Εξετάσεις για ΠΕΕ και ADR

Από την Περιφέρεια Αττικής προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις της 1ης Περιόδου 2019, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την

Φίλτρα