Τροχοί & TIR

Ηλεκτρονική απογραφή δεξαμενών καυσίμων

Καθορίστηκαν οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων και τις εγκατα
Παρασκευή 11/02/2022 - 14:58
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου θέρμανσης είναι τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) ο κάτοχος άδειας λειτουργίας του πρατηρίου δημόσιας χρήσης:

αα) υγρών καυσίμων ή

αβ) υγραερίου (LΡG) ή

αγ) υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG),

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων είναι η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των υπόχρεων με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Πληροφορίες: Α. Μουζακίτου

Τηλέφωνο: 210 6987423

e-mail: a.mouzakitou@aade.gr

PreviousNext