Τροχοί & TIR

Ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων με τη φωτογραφία του διπλώματος

Μέσω μιας κατάλληλης ειδικής εφαρμογής, οι υπηρεσίες του Αρχηγείου της Αστυνομίας που εκτυπώνουν τα διπλώματα θα στέλνουν τη φωτογραφία και την υπογραφή του κατόχου της άδειας οδήγησης στο υπ. Μεταφ
Τρίτη 16/08/2022 - 12:45
Κοινοποίηση στα Social Media

Μέσω μιας κατάλληλης ειδικής εφαρμογής, οι υπηρεσίες του Αρχηγείου της Αστυνομίας που εκτυπώνουν τα διπλώματα θα στέλνουν τη φωτογραφία και την υπογραφή του κατόχου της άδειας οδήγησης στο υπ. Μεταφορών, το οποίο θα είναι σε θέση να προβεί στη διασταύρωσή τους με τα υπόλοιπα στοιχεία του διπλώματος.

Ειδικότερα, μετά την εκτύπωση από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ) κάθε εντύπου άδειας οδήγησης, η φωτογραφία και η υπογραφή του κατόχου που αποτυπώνονται στο έντυπο αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή, μέσω κατάλληλης ειδικής εφαρμογής, στο Πληροφοριακό Σύστημα αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου συσχετίζονται με τα λοιπά τηρούμενα στοιχεία του κατόχου, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που υποβάλλονται.

Η παραπάνω απαίτηση αποστολής εφαρμόζεται αναδρομικά και για τις φωτογραφίες και υπογραφές που αποτυπώνονται στα έντυπα αδειών οδήγησης τα οποία έχουν εκτυπωθεί μέχρι τώρα από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων.

Η αποστολή αυτών υλοποιείται σταδιακά, εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, τηρώντας σειρά παλαιότητας, από το παλαιότερο έντυπο προς το νεότερο, με κριτήριο τον χρόνο εκτύπωσης.

Να σημειωθεί ότι αυτή η απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών (Αριθμ. Δ30/A3/252770, ΦΕΚ 4282/11/08/22) τίθεται σε ισχύ έναν μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή στις 11 Σεπτεμβρίου 2022.

PreviousNext