Περνάμε στη χειμερινή ώρα

προσοχή στις παραλαβές/ παραδόσεις

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ημέρα που λήγει το θερινό ωράριο και περνάμε στο χειμερινό.

Έτσι, στις 25/10/20 οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μια ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 θα δείξουν 03:00.

Οι εργαζόμενοι στις μεταφορές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την αλλαγή της ώρας, ώστε να παραμείνουν στις προγραμματισμένες εργασίες παραλαβής και παράδοσης φορτίων.

Άγνωστο, ωστόσο, παραμένει αν τον ερχόμενο Μάρτιο, του 2021, θα επανέλθουμε στο θερινό ωράριο, το οποίο είτε θα το διατηρήσουμε είτε θα το καταργήσουμε, παραμένοντας στο χειμερινό.

Υπενθυμίζουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει από τον Φεβρουάριο του 2018 εγκρίνει πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) για την οριστική διακοπή των εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας.

Έτσι, η αλλαγή της ώρας πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μάρτη του 2021 για τις χώρες που θέλουν να διατηρήσουν το μόνιμα τη θερινή ώρα, ενώ για τα κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς (2021).