Τροχοί & TIR

Και οι ...δικηγόροι με Λ.Ι.Χ. Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης

Λεωφορείο Ιδιωτικής Χρήσης έχουν τώρα δικαίωμα να θέσουν σε κυκλοφορία και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας «για τη μεταφορά μελών και υπαλλήλων τους από την έδρα τους προς τα Δικαστήρια που βρίσκο
Δευτέρα 01/11/2021 - 10:09
Κοινοποίηση στα Social Media

Λεωφορείο Ιδιωτικής Χρήσης έχουν τώρα δικαίωμα να θέσουν σε κυκλοφορία και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας «για τη μεταφορά μελών και υπαλλήλων τους από την έδρα τους προς τα Δικαστήρια που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου έχουν την έδρα τους και αντίστροφα», όπως ορίζει σχετική απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, με την προϋπόθεση ότι:

«Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία Λ.Ι.Χ. αυτοκίνητα από τα δικαιούμενα πρόσωπα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των μελών και των υπαλλήλων τους προς και από τις οικείες έδρες και κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Δικαστηρίων, χωρίς την καταβολή κομίστρου».

Οι κατηγορίες δικαιούχων Λ.Ι.Χ.

Μετά και την τελευταία προσθήκη, οι δικαιούχοι να θέτουν σε κυκλοφορία Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης (ΛΙΧ) είναι οι εξής:

α. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα, Επιχειρήσεις και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ καθώς και Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και σύλλογοι που κύριο έργο έχουν τη φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία.

β. Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οργανώσεις και σύλλογοι, που κύριο έργο και σκοπό έχουν (i) τη φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ανηλίκων που έχουν κακοποιηθεί, χρήζουν κοινωνικής προστασίας ή πάσχουν από ασθένειες απειλητικές για τη ζωή τους, και (ii) την προώθηση της ναυτικής παιδείας και παράδοσης καθώς και του ναυτικού επαγγέλματος.

γ. Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

δ. Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, ή Τμήματα Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.) αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα της επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης.

ε. Πιστοποιημένοι φορείς παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας - ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ. Μέλη εκκλησιαστικών και θρησκευτικών νομικών προσώπων, των υπηρεσιών και των Οργανισμών Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Βακούφ Ρόδου.

ζ. Εθελοντικές Οργανώσεις που εμφανίζονται στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων.

η. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ).

θ. Επαγγελματικά εργαστήρια, που έχουν ως είδος δραστηριότητας τον πρωτογενή τομέα ή/και τη μεταποίηση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιίες κ.λπ.) και εδρεύουν σε νησί με μόνιμο πληθυσμό μέχρι διακόσιους ογδόντα (280) κατοίκους.

ι. Δικηγορικοί Σύλλογοι

Επίσης, επιτρέπεται η θέση σε δημόσια κυκλοφορία και η έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά του προσωπικού, σύμφωνα με το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης, προς και από τις εγκαταστάσεις των:

α. Επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και των επαγγελματικών εργαστηρίων μεταποίησης της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68) (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιίες κ.λπ.).

β. Επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους.

PreviousNext