Και στην Ισπανία τα αυτοκόλλητα για «νεκρή γωνία»

Κυρ, 10/10/2021 - 09:00

Αυτοκόλλητα «νεκρής γωνίας» για την προστασία των μοτοσικλετιστών και άλλων χρηστών των δρόμων καθιερώνονται τώρα και στην Ισπανία (έχει προηγηθεί η Γαλλία).

Τα ισπανικά αυτοκόλλητα για τη «νεκρή γωνία» είναι τελείως διαφορετικά από τα γαλλικά και συνιστώνται προς τοποθέτηση ακόμη και στα βαν και στα minibus.

Ωστόσο, και αυτό είναι σημαντικό, η τοποθέτηση των αυτοκόλλητων στα ισπανικά οχήματα δεν είναι επί του παρόντος υποχρεωτική, αλλά συνιστώμενη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται παράβαση ούτε πρόστιμο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας Οχημάτων της Ισπανίας (DGT Spain), τα αυτοκόλλητα συνιστάται να τοποθετηθούν στα minibus άνω των 9 θέσεων και σε όλα τα λεωφορεία άνω των πέντε τόνων (κατηγορίες Μ2 και Μ3), καθώς και σε όλες τις κατηγορίες φορτηγών από τα ελαφρά κάτω των 3,5 τόνων μέχρι και τα βαρέα (κατηγορίες Ν1, Ν2, Ν3).

Τα ισπανικά αυτοκόλλητα προειδοποίησης για «νεκρή γωνία» έχουν κυμαινόμενες διαστάσεις ανάλογα με το μέγεθος του οχήματος. Ομοίως, και το ύψος που θα τοποθετηθούν (μετρούμενο από το έδαφος) είναι διαφορετικό.

Αν υπάρχει ενδιαφέρον από διεθνομεταφορείς που δουλεύουν τη γραμμή της Ισπανίας και επιθυμούν να έχουν τα αυτοκόλλητα (επαναλαμβάνουμε δεν είναι υποχρεωτικά), μπορούν να απευθυνθούν στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR, το οποίο θα προβεί στην παραγωγή μικρού αριθμού αυτοκόλλητων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνει η DGT Spain.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι τα αυτοκόλλητα «νεκρής γωνίας» της Γαλλίας είναι υποχρεωτικά και είναι διαθέσιμα από το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR.