Τροχοί & TIR

Καταγραφή εισαγόμενων ηλεκτρικών επιβατικών από Κίνα

Σκοπός η επιβολή αντισταθμιστικών δασμών
Τετάρτη 06/03/2024 - 15:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό υποχρεώνοντας τα κράτη-μέλη στην καταγραφή των εισαγωγών νέων ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή, σχεδιασμένων για μεταφορά προσώπων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού οι τελωνειακές αρχές καλούνται, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή των εισαγωγών στην Ένωση νέων ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή, τα οποία είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά εννέα ή λιγότερων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, τα οποία προωθούνται (ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών που τίθενται σε κίνηση) αποκλειστικά από έναν ή περισσότερους ηλεκτρικούς κινητήρες, τα οποία επί του παρόντος κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 8703 80 10, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Οι μοτοσικλέτες εξαιρούνται από την παρούσα έρευνα.

Δασμοί και αναδρομικά

Ορίζεται, επίσης, ότι «οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος θα πρέπει να υποβληθούν σε καταγραφή, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι, αν από την έρευνα προκύψουν ευρήματα που θα οδηγήσουν στην επιβολή αντισταθμιστικών δασμών, οι εν λόγω δασμοί θα μπορούν, αν πληρούνται οι αναγκαίοι όροι, να επιβληθούν αναδρομικά στις καταγεγραμμένες εισαγωγές, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις».

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία και συγκεκριμένα για το 4μηνο Οκτωβρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024 εισήχθησαν από την Κίνα στην ΕΕ 177.839 επιβατικά οχήματα μέχρι 9 θέσεων, παρουσιάζοντας αύξηση 14% σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα Οκτωβρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023.

Πάνω σε αυτή την εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει:

«Υπάρχει κίνδυνος ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ενωσιακών παραγωγών να θιγούν από τη μείωση των πωλήσεων και τη μείωση των επιπέδων παραγωγής στην περίπτωση που οι εισαγωγές διατηρηθούν στα σημερινά υψηλά επίπεδα σε επιδοτούμενες, κατά τους ισχυρισμούς, τιμές από τη ΛΔΚ, όπως προκύπτει μέχρι στιγμής μετά την έναρξη της έρευνας. Είναι σαφές ότι ο κίνδυνος αυτός θα επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση και τις συνολικές επιδόσεις των ενωσιακών παραγωγών. Αυτό θα προκαλούσε ζημία που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί».

Και προσθέτει:

«Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις που παρατίθενται, η Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο να προετοιμάσει την πιθανή αναδρομική επιβολή μέτρων με την επιβολή υποχρέωσης καταγραφής, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη της ζημίας αυτής. Επομένως, σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εγχώριος κλάδος παραγωγής υφίσταται σημαντική ζημία στο τέλος της τρέχουσας έρευνας, η συλλογή αντισταθμιστικών δασμών σε καταγεγραμμένες εισαγωγές ενδέχεται να κριθεί σκόπιμη, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της ζημίας αυτής».

Σημειώνεται, τέλος, ότι η καταγραφή λήγει εννέα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού (5-3-24), δηλαδή τον προσεχή Δεκέμβρη.

PreviousNext