Τροχοί & TIR

Καταγραφή θορύβου σε Νέα και Κεντρική Οδό. Γιατί γίνεται

Ώστε να προλαμβάνονται οι επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων
Παρασκευή 08/03/2024 - 12:46
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: Νέα οδός
φωτό: Νέα οδός

Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις επί της μελέτης Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου και του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης της Κεντρικής Οδού καθώς και της Νέας Οδού στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.alvanopoulos@prv.ypeka.gr.

Η δημόσια διαβούλευση θα έχει διάρκεια μέχρι και τις 8 Απριλίου 2024.

Γιατί γίνεται

Η χαρτογράφηση του θορύβου προβλέπεται από την Κοινοτική Οδηγία 2002/49/ΕΚ και εφαρμόζεται στον περιβαλλοντικό θόρυβο στον οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι, ιδίως σε αστικές περιοχές και περιοχές πυκνής δόμησης, σε δημόσια πάρκα ή άλλες ήσυχες περιοχές πολεοδομικών συγκροτημάτων, σε ήσυχες περιοχές της υπαίθρου, κοντά σε σχολεία, κοντά σε νοσοκομεία, καθώς και κοντά σε άλλα κτίρια και περιοχές ευαίσθητες σε θορύβους.

Με τον όρο «χαρτογράφηση θορύβου» νοείται η παρουσίαση δεδομένων σχετικά με την υπάρχουσα ή προβλεπόμενη κατάσταση του περιβαλλοντικού θορύβου βάσει δεικτών θορύβου, όπου εμφαίνονται οι υπερβάσεις των οικείων ισχυουσών οριακών τιμών, ο αριθμός ατόμων που θίγονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή ο αριθμός κατοικιών που εκτίθενται σε ορισμένες τιμές δεικτών θορύβου σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Η δημόσια διαβούλευση θα συμβάλλει στη χαρτογράφηση του θορύβου, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού θορύβου όπου χρειάζεται, και ιδίως όπου τα επίπεδα έκθεσης μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων.

Μετά τη χαρτογράφηση, οι υπεύθυνοι φορείς θα κληθούν να αναλάβουν δράσεις, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις.

PreviousNext