Κάθε 60 χιλιόμετρα σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών φορτηγών/ λεωφορείων

Πέμ, 20/10/2022 - 10:48

Τουλάχιστον ένας σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών φορτηγών/ λεωφορείων θα πρέπει να υπάρχει κάθε 60 χιλιόμετρα, αλλά κατά μήκος του ευρωπαϊκού δικτύου αυτοκινητόδρομων.

Αυτό εγκρίθηκε χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση του σχεδίου κανόνων της ΕΕ, αφενός σχετικά με την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης και εφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα (π.χ. με υδρογόνο) για αυτοκίνητα, φορτηγά, τρένα και αεροπλάνα, αφετέρου σχετικά με τη χρήση βιώσιμων οχημάτων. Οι νέοι κανόνες αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55% για το 2030 («Fit for 55»), δηλαδή του σχεδίου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2030.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σταθμοί φόρτισης των βαρέων ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να είναι υψηλής ισχύος, ώστε να μειώνεται ο χρόνος της φόρτισης των μπαταριών.

Αναγραφή τιμής ανά κιλοβατώρα

Οι εναλλακτικοί σταθμοί ανεφοδιασμού θα πρέπει να εξυπηρετούν όλα τα οχήματα ανεξαρτήτως κατασκευαστή και η πληρωμή θα πρέπει να είναι εύκολη. Θα πρέπει ακόμη να αναγράφουν τις τιμές ανά κιλοβατώρα (kWh) ή ανά κιλό, για φυσικό αέριο και άλλα εναλλακτικά καύσιμα.

Επίσης, οι τιμές θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτές και συγκρίσιμες. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης να δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα για τα δεδομένα εναλλακτικών καυσίμων στην ΕΕ έως το 2027, η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τους χρόνους αναμονής και τις τιμές σε διάφορους σταθμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για το οδικό δίκτυο στο εσωτερικό της κάθε χώρας, οι σταθμοί φόρτισης θα γίνουν με ιδιωτική πρωτοβουλία και με χρηματοδότηση των υποδομών, ενώ θα υπάρχει μέριμνα να τοποθετηθούν φορτιστές υψηλής ισχύος σε εμπορευματικά κέντρα, σε επιχειρηματικά πάρκα, σε ΣΕΜΠΟ κ.λπ.

Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, Ismail Ertug (Σοσιαλιστές, Γερμανία), δήλωσε: «Επί του παρόντος διαθέτουμε 377.000 σταθμούς φόρτισης στην ΕΕ, αλλά αυτό αντιστοιχεί στο μισό του στόχου που θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί εάν οι χώρες της ΕΕ τηρούσαν τις υποσχέσεις τους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και να αναπτύξουμε γρήγορα τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων για να διασώσουμε την Πράσινη Συμφωνία».