Μέχρι να υιοθετηθούν τα μέτρα της Ε.Ε. για γρήγορες διελεύσεις, τα ελληνικά φορτηγά χρειάζονται 24 ώρες για να περάσουν τα σύνορα της Βουλγαρίας. Και αυτό, γιατί όλα τα φορτηγά που διέρχονται από τη γειτονική χώρα, καθώς τα φορτηγά μετακινούνται από κάθε σύνορο της χώρας μόνο με συνοδεία αστυνομικών αρχών μέχρι το επόμενο σύνορο από το οποίο θα εξέλθουν από τη χώρα και αφού προηγουμένως έχει δημιουργηθεί κομβόι μέχρι 40 φορτηγών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΦΑΕ, υπολογίζεται ότι κάθε 20 ώρες περίπου δημιουργείται το απαιτούμενο κομβόι φορτηγών οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ως εκ τούτου, απαιτείται περίπου ένα 24ωρο για να διανύσουν τη χώρα από το ένα σύνορο μέχρι το επόμενο.