Κλειστή και για τις δύο κατευθύνσεις θα παραμείνει η Ιόνια Οδός μεταξύ Γαβρολίμνης και Μεσολογγίου την Τρίτη 19 Οκτωβρίου λόγω εργασιών συντήρησης εντός της σήραγγας Καλυδώνας. Ειδικότερα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα εφαρμοστούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Πλήρης αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα, μεταξύ τον Α/Κ Γαβρολίμνης (Χ.Θ. 18+507) και του Α/Κ Μεσολογγίου (Χ.Θ. 31+822), και υποχρεωτική έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο. Κίνηση μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

  • Πλήρης αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, μεταξύ του Α/Κ Μεσολογγίου (Χ.Θ. 31+822) και τον Α/Κ Γαβρολίμνης (Χ.Θ. 18+507) και υποχρεωτική έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο. Κίνηση μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

  • Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον Αυτοκινητόδρομο, στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, στον Α/Κ Γαβρολίμνης (Χ.Θ. 18+507).

  • Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον Αυτοκινητόδρομο, στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, στον Α/Κ Μεσολογγίου (Χ.Θ. 31+822).

Όπως αναφέρθηκε, οι παραπάνω ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τρίτη 19.10.2021 από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, όμως σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή λόγω καιρικών συνθηκών η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος εργασιών, αυτές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 26.10.2021 από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ

Σημειώνεται, τέλος, ότι σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.