Κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου

Δευ, 30/05/2022 - 12:20

Μποτιλιάρισμα, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής, αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι αυτοκινητιστές τόσο στον Κηφισό όσο και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, αποφασίστηκε η προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδοστρώματος, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδικών αξόνων της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και της Λ. Κηφισού και των προσβάσεών του στα όρια αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής» κατά το χρονικό διάστημα από 30-05-2022 έως 29-11-2022, ως εξής:

- Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας Τροχαίας Πειραιώς, οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 10:00΄έως 14:00΄, 17:30΄έως 20:00’ και 22:00΄ έως 06:00΄ της επομένης.

- Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας Τροχαίας Δυτικής Αττικής οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 20:00΄ έως 06:00΄ της επομένης, με εξαίρεση τις Παρασκευές, τις Κυριακές, τις αργίες και τις προηγούμενες αυτών.

- Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας Τροχαίας Δυτικής Αττικής οι εργασίες θα εκτελούνται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 20:00΄ έως 06:00΄ της επομένης, με εξαίρεση τα Σάββατα.

- Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας Τροχαίας Β/Α Αττικής οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 20:00΄ έως 06:00΄ της επομένης.

Στη διάρκεια των παραπάνω εργασιών προβλέπεται κατάληψη της μιας λωρίδας κυκλοφορίας επί μέγιστου συνολικού μήκους (400) μέτρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την εναπομένουσα λωρίδα κυκλοφορίας που σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας εξυπηρετεί μόνο την αντίθετη κατεύθυνση κίνησης. Προβλέπεται, επίσης, μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αρχικά σε πενήντα (50) και τελικά σε τριάντα (30) χλμ./ώρα, σε απόσταση τριακοσίων (300,00) και εκατό (100,00) μέτρων αντίστοιχα, εκατέρωθεν των σημείων που οριοθετούν τον χώρο κατάληψης για όλο το μήκος του.

Κατά τον ίδιο τρόπο (κατάληψη λωρίδας και κυκλοφορία από την άλλη λωρίδα) θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία των εργασιών που αναφέρθηκαν.