Από τις 3 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020, από τις 10.30 μ.μ. έως τις 6:00 π.μ., η κίνηση των οχημάτων στη σήραγγα του Mont Blanc θα πραγματοποιείται εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στη σήραγγα.

Σημειώνεται, πως οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν μόνο τις καθημερινές των εβδομάδων 6, 7, 8 και 9 του έτους. Επιπλέον, τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, θα λάβει χώρα πλήρης νυχτερινός αποκλεισμός της σήραγγας, με την κυκλοφορία να διακόπτεται εντελώς από τις 10.00 μ.μ. έως τις 6:00 π.μ.

rq8a6823-2_0.jpg