Την Τρίτη 21, την Τετάρτη 22, το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2020, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, με σκοπό τη διενέργεια εργασιών συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των τοπικών σηράγγων.

Ειδικότερα από τις από τις 09:00 έως και τις 19:30, κάθε ημέρας, ισχύουν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Την Τρίτη 21 και την Κυριακή 26 Απριλίου, θα σημειωθεί ολική διακοπή της κίνησης των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αγίου Κωνσταντίνου (Λογγού) έως Δυτικό Ημικόμβο (Η/Κ) Καμένων Βούρλων, με ταυτόχρονο πλήρη αποκλεισμό και του ενδιάμεσου Ανισόπεδου Κόμβου Αγίου Κωνσταντίνου (Λατομείου).

Σημειώνεται, πως τις παραπάνω ημέρες, οι οδηγοί που θα κινούνται με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Λογγού και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο. Αντίστοιχα οι οδηγοί που θα κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Α/Κ Λογγού, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

  • Την Τετάρτη 22 και το Σάββατο 25 Απριλίου θα σημειωθεί ολική διακοπή της κίνησης των οχημάτων, στο τμήμα από Α/Κ Αρκίτσας έως Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων, στο ρεύμα προς Λαμία, με ταυτόχρονο πλήρη αποκλεισμό και των ενδιάμεσων κόμβων, διάστημα κατά το οποίο οι οδηγοί θα εξέρχονται στον Α Α/Κ Αρκίτσας και μέσω του παράπλευρου δικτύου και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Δυτικό Ημικόμβο Καμμένων Βούρλων από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Τις ίδιες ημέρες, θα ισχύει αποκλεισμός του τμήματος από Α/Κ Μώλου έως Α/Κ Λογγού, στο ρεύμα προς Αθήνα, με ταυτόχρονο πλήρη αποκλεισμό και των ενδιάμεσων κόμβων. Κατά το ανωτέρω διάστημα οι οδηγοί θα εξέρχονται στον Α/Κ Μώλου και μέσω του παράπλευρου δικτύου και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Α/Κ Λογγού, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.