Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μεταμόρφωση

Παρ, 08/07/2022 - 10:20

Λόγω εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης μεταλλικής πεζογέφυρας, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα εφαρμοστεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη λωρίδα κυκλοφορίας προς Α/Κ Τατοΐου, του αριστερού παραδρόμου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 16,240 έως και 16,260, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, την 11/07/2022, κατά τις ώρες 21:00΄ έως 06:00΄ της επόμενης, με εναλλακτική ημερομηνία την 13/07/2022, κατά τις ώρες 21:00΄ έως 06:00΄ της επόμενης.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την εναπομένουσα λωρίδα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα διακόπτονται κατ' εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ή του Διοικητή του κατά τόπον αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας.