Προσωρινές ρυθμίσεις διάρκειας μιας εβδομάδας θα τεθούν σε εφαρμογή και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτης, για εργασίες ετήσιας τακτικής συντήρησης των σηράγγων Στέρνας, οι οποίες θα μπορούν να λαμβάνουν χώρα, καθ’ όλο το 24ώρο όλων των ημερών, ως ακολούθως:

Α. Στον κλάδο της κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 17/05/2021 και ώρα 09:00 έως και την Κυριακή 23/05/2021 και ώρα 12:00 και από τη Χ.Θ. 133,0 έως τη Χ.Θ. Χ32,0.

- Η κυκλοφορία θα μετατεθεί σε μία λωρίδα κυκλοφορίας σε ανοιχτή οδό (εκτός σήραγγας). Για όλο το χρονικό διάστημα των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από παράκαμψη μίας λωρίδας κυκλοφορίας, σε ανοιχτή οδό (εκτός σήραγγας) από το τμήμα της παλιάς χάραξης που έχει διατηρηθεί για το σκοπό αυτό.

Β. Στον κλάδο κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Καλαμάτα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 17/05/2021 και ώρα 09:00 έως και την Πέμπτη 20/05/2021 και ώρα 12:00 και από τη Χ.Θ. 132,0 έως τη Χ.Θ. 133,0.

- Η κυκλοφορία θα μετατεθεί στον κλάδο της σήραγγας που κανονικά χρησιμοποιείται στην κατεύθυνση προς Αθήνα (Στέρνα-Α), σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ενώ η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Αθήνα θα διοχετευθεί σε παράκαμψη, επίσης, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, στο παράπλευρο τμήμα ανοικτής οδού, από το τμήμα της παλιάς χάραξης που έχει διατηρηθεί για τον σκοπό αυτό.