Λόγω ανακατασκευής της γέφυρας στο 242 + 730 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., ξεκινούν από αύριο, Τετάρτη 14/07/21, εργασίες και προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, ισχύει ο αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τη Χ.Θ. 241 + 060 έως τη Χ.Θ. 241 + 685 από την Τετάρτη 14/07/21 έως και τη Δευτέρα 19/07/21.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.