Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι της Πάτρας

Πέμ, 09/02/2023 - 09:09
λιμάνι πάτρας

Λόγω προγραμματισμένων έργων συντήρησης ανακατασκευής οδοστρώματος θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών επί της οδού εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα στο Νότιο Λιμένα Πατρών οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 19 Μαρτίου 2023.

Ειδικότερα, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Απαγόρευση της κυκλοφορίας καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο στο τμήμα λωρίδας του οδοστρώματος Νότιου Λιμένα Πατρών με κατεύθυνση προς το σημείο που βρίσκεται ο προέλεγχος επιβίβασης οχημάτων ανάντη του υπαίθριου χώρου στάθμευσης φορτηγών οχημάτων συνολικού μήκους 195 μέτρων

Εκτροπή της κυκλοφορίας μόνο για τους χρήστες του λιμένος στην εναπομένουσα δεξιά λωρίδα η οποία χωροθετείται μεταξύ του υφιστάμενου πεζοδρομίου, εσωτερικού φράκτη και κατά μήκος του ανωτέρω όριο του εργοταξίου.

Απαγόρευση διέλευσης εντός του Νότιου Λιμένος για τους μη χρήστες του λιμένος που εισέρχονται καθόλο το εικοσιτετράωρο από δυτικά είτε μέσω της αερογέφυρας του Γλαύκου είτε μέσω της Ακτής Δυμαίων. Όλα τα οχήματα σύμφωνα με τις επισημάνσεις στις υφιστάμενες πινακίδες σήμανσης και στην ηλεκτρονική πληροφοριακή πινακίδα led θα πραγματοποιούν υποχρεωτικά αναστροφή στον κυκλικό κόμβο, ανάντη του τελωνειακού περιβόλου και θα εξέρχονται υποχρεωτικά του λιμένος.