Τροχοί & TIR

Λειτουργία συνεργείων ψηφιακών ταχογράφων

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των συνεργείων ψηφιακών ταχογράφων τα οποία εκτελούν τις εργασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό ΕΕ 165/2014 της ΕΕ. Πρό
Δευτέρα 15/05/2023 - 14:21
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των συνεργείων ψηφιακών ταχογράφων τα οποία εκτελούν τις εργασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό ΕΕ 165/2014 της ΕΕ.

Πρόκειται για τη λειτουργία των συνεργείων εγκατάστασης, ενεργοποίησης, βαθμονόμησης, περιοδικού ελέγχου, επιθεώρησης, επισκευής και απόσυρσης ψηφιακών ταχογράφων.

Σημειώνεται ότι τα εγκεκριμένα συνεργεία ψηφιακών ταχογράφων αποκτούν την «κάρτα συνεργείου», η οποία κάρτα ψηφιακού ταχογράφου εκδίδεται από την Αρχή Έκδοσης Καρτών για κατασκευαστή συσκευών ελέγχου, κατασκευαστή οχημάτων ή συνεργείο - τεχνίτη, εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή έγκρισης συνεργείων και τεχνιτών ψηφιακού ταχογράφου. Με την κάρτα συνεργείου ταυτοποιείται ο κάτοχος της κάρτας και καθίσταται δυνατός ο έλεγχος (δοκιμή), η βαθμονόμηση ή/και η τηλεφόρτωση των δεδομένων της συσκευής ελέγχου. Η κάρτα συνεργείου - τεχνίτη εκδίδεται στο όνομα του συνεργείου για αποκλειστική χρήση από το συνεργείο - τεχνίτη του οποίου και φέρει τα στοιχεία. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν κωδικό PIN. Η κάρτα συνεργείου φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της και έχει χρονική ισχύ για ένα (1) έτος.

Αναλυτικά, η απόφαση με αριθμό 149519 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 3175/Β/15-5-23.

PreviousNext