κάρτα ψηφιακού ταχογράφου | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Από την Πολωνία έρχονται κάρτες ψηφιακών ταχογράφων

Προσωρινή λύση στο πρόβλημα της έλλειψης καρτών για ψηφιακούς ταχογράφους έδωσε το υπ. Μεταφορών, το οποίο προχώρησε στην προμήθειά τους από εξειδικευμένη στο είδος πολωνική εταιρεία κατόπιν απευθείας ανάθεσης μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός.
Σε περίπτωση που η κάρτα του οδηγού έχει φθαρεί, δυσλειτουργεί ή έχει απολεσθεί ή κλαπεί, ο οδηγός επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλει αίτηση για αντικατάσταση εντός 7 ημερών, να οδηγεί για διάστημα 15 ημερών ή και μεγαλύτερο αν αυτό απαιτείται για να επιστρέψει στην έδρα του.

Χρόνος οδήγησης χωρίς κάρτα

Από τον κ. Μεραμβελιωτάκη έρχεται η χρήσιμη πληροφόρηση που αφορά στην οδήγηση χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.