Μέχρι και το τέλος του Μάη θα συνεχίζονται τα έργα στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί από το 422ο μέχρι το 425ο χιλιόμετρο.

Προβλέπεται αποκλεισμός δεξιάς και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τη σχετική αστυνομική απόφαση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθ' όλο το 24ωρο κατά τις ημερομηνίες:

Για την 1η Φάση Εργασιών: έως και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εάν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Για την 2η Φάση Εργασιών: από την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 ή από την ολοκλήρωση της 1ης φάσης έως και την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εάν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.