Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων από σήμερα (04/10/21) και μέχρι τις 31/05/22 και καθ’ όλο το 24ωρο τόσο επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων όσο και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

(Α) Επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων και προς τις δυο (2) κατευθύνσεις.

ΦΑΣΗ 1: Απόσβεση της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας και διοχέτευση της κίνησης στην δεξιά λωρίδα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και εν συνεχεία προβλέπεται εκτροπή της κίνησης από τη δεξιά λωρίδα στην αριστερή (ταχείας) μέχρι το πέρας των έργων, οπότε και αποκαθίσταται η κίνηση των οχημάτων.

ΦΑΣΗ 2: Απόσβεση της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας και διοχέτευση της κίνησης στην δεξιά λωρίδα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας μέχρι το πέρας των έργων οπότε και αποκαθίσταται η κίνηση των οχημάτων.

- Για τις ανάγκες κατασκευής της γέφυρας στη χιλιομετρική θέση 122+997 (πριν τον κόμβο Βασιλικής) τίθεται μείωση του ελεύθερου ύψους στο ανωτέρω σημείο για τα κινούμενα οχήματα στα 4,40 μ. με την έγκαιρη τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση οχημάτων με μεγαλύτερο ύψος από το σημείο πραγματοποίησης των εργασιών.

- Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων έχουν ως εξής:

α) Στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα: θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας από την λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας (αριστερή) προς τη δεξιά λωρίδα περίπου στο 9ο χιλ. της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων για περίπου 350 μέτρα (9,36 km) και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας από τη δεξιά λωρίδα προς την αριστερή, στην οποία θα διεξάγεται η κυκλοφορία μέχρι και το 9,79 km, όπου και θα ολοκληρώνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η κίνηση θα διεξάγεται κανονικά και από τα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Συνολικό μήκος που θα λάβουν χώρα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, περίπου 1 χιλιόμετρο.

β) Στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ιωάννινα προς Τρίκαλα: θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας από την λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας (αριστερή) προς τη δεξιά λωρίδα περίπου 1,27 χιλιόμετρα περίπου από τον ισόπεδο κόμβο της Βασιλικής και για περίπου 350 μέτρα και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας από τη δεξιά λωρίδα προς την αριστερή, στην οποία θα διεξάγεται η κυκλοφορία μέχρι το σημείο όπου και θα ολοκληρώνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η κίνηση θα διεξάγεται κανονικά και από τα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Συνολικό μήκος που θα λάβουν χώρα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, περίπου 1 χιλιόμετρο.

(Β) Επί των παράπλευρων οδών θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μόνο στο σημείο εκτέλεσης των έργων κατασκευής της γέφυρας, ήτοι:

- Από τη δεξιά πλευρά του παράπλευρου δικτύου (με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Καλαμπάκα): θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο ύψος του 9,60ου χιλιομέτρου της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων και για περίπου 80 μέτρων.

- Από την αριστερή πλευρά του παράπλευρου δικτύου (με κατεύθυνση από Καλαμπάκα προς Τρίκαλα): θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων η οποία θα ξεκινά περίπου 1,18 χιλιόμετρα περίπου από τον ισόπεδο κόμβο της Βασιλικής και για περίπου 80 μέτρα.

Το λοιπό οδικό δίκτυο των παράδρομων θα είναι σε κανονική κυκλοφορία, με την τοποθέτηση κατάλληλων πληροφοριακών πινακίδων από την εταιρεία, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, για την ενημέρωση των οδηγών σχετικά με τα εκτελούμενα έργα, ενώ και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε αυτούς θα εξυπηρετούνται κανονικά από το υπάρχον οδικό δίκτυο.