Σημαντικές διατάξεις που αφορούν θέματα Μεταφορών και Logistics

περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο «ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής», το  οποίο συζητείται προς ψήφιση στη Βουλή. Επιγραμματικά αναφέρουμε:

  • Παύει να ισχύει η εξαίρεση του Κλάδου των οδηγών ΚΤΕΛ και τουριστικών λεωφορείων από την υποχρέωση ανάρτησης ωρών εργασίας και ανάπαυσης. Ορίζεται πώς θα γίνεται ηλεκτρονικά η καταχώρηση των στοιχείων εργασίας, υπερωριών κ.λ.π. του προσωπικού των παραπάνω λεωφορείων.
  • Καταργείται η επιβολή φόρου 2% επί της αξίας του οχήματος κατά τη μεταβίβαση ΦΔΧ αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 30/09/2010
  • Καθιερώνονται μέτρα ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών παροχής Οδικής Βοήθειας και επιβάλλεται συγκεκριμένος χρόνος ανταπόκρισης στην κλήση για βοήθεια.
  • Ρυθμίζονται θέματα της «Αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών» για την επιτάχυνση των διαγωνισμών εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων.
  • Καταργείται η φοροαπαλλαγή στα μερίσματα των μετόχων των ΚΤΕΛ
  • Διευκολύνεται η αδειοδότηση για τη λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής.

Πώς θα χορηγείται «έγκριση εγκατάστασης»

  • Καθιέρωση «Επιχειρηματικών Πάρκων» και προϋποθέσεις.

Αναλυτική παρουσίαση όλων των παραπάνω θεμάτων με διευκρινήσεις και σχόλια θα διαβάσετε στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί την 1η Φεβρουαρίου.