Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων του υπ. Οικονομικών διευκρινίζει με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή, ότι οι παράνομες διασκευές οχημάτων δεν συνιστούν λαθρεμπορία, αλλά απλή τελωνειακή παράβαση και εξηγεί επίσης τον τρόπο επιβολής των κυρώσεων.

Ειδικότερα, με τις ισχύουσες διατάξεις, ως αυτοκίνητο όχημα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα νοείται όχι μόνο αυτό που εκ κατασκευής το αμάξωμά του είναι κλειστό, αλλά και αυτό που προκύπτει με την προσθήκη στο αμάξωμα ανοικτού φορτηγού, καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά, ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το πίσω μέρος του αμαξώματος παραμένει ανοικτό. Για το παραπάνω κλείσιμο του ανοιχτού χώρου φόρτωσης, τη διασκευή τους, δηλαδή σε κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα, αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το άρθρο 6 του ν. 1573/1985 (διαφορά τέλους ταξινόμησης), αυτά υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 733 έως 2.347 ευρώ ανάλογα με τη χωρητικότητα του κινητήρα τους.

Τα πρόστιμα

Πέρα από το παραπάνω τέλος ταξινόμησης στα διασκευασμένα οχήματα (που έκλεισαν το χώρο φόρτωσης χωρίς την έγκριση της Τελωνειακής Αρχής) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1/5 του αναλογούντος σε αυτά τέλους ταξινόμησης, με ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000).

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς των αυτοκινήτων οχημάτων που διασκευάστηκαν παράτυπα στην αρχική τους μορφή χωρίς την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων υπό την προϋπόθεση καταβολής του οφειλόμενου προστίμου.

Καταλήγοντας, στην απάντησή της, η Γενική Δ/νση Τελωνείων, αναφέρει ότι «σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα οι παράνομες διασκευές δεν συνιστούν λαθρεμπορία, αλλά απλή τελωνειακή παράβαση με την επιβολή διοικητικού προστίμου».