Με ρίσκο για τα ΚΤΕΛ η σύμβαση με ΟΑΣΑ

Παρ, 09/10/2020 - 10:46

Με έντονο ενδιαφέρον, ο κόσμος των αστικών συγκοινωνιών (ΚΤΕΛ, Οργανισμοί, συγκοινωνιακοί φορείς, εισαγωγείς και εκμεταλλευτές λεωφορείων) παρακολουθούν την οριστικοποίηση της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ που προβλέπει την ανάθεση από τον ΟΑΣΑ στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. της εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου εξήντα (60) αστικών και ειδικού τοπικού χαρακτήρα γραμμών εντός της Περιφέρειας Αττικής (περιοχής ευθύνης ΟΑΣΑ) για περίοδο δύο ετών.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο οικονομικό σκέλος της σύμβασης που προβλέπει διατήρηση των ίδιων τιμών, τις εισπράξεις από τα εισιτήρια να αποτελούν έσοδο του ΟΑΣΑ, τα δε ΚΤΕΛ να περιορίζονται σε ένα έσοδο 24.131.018 ευρώ, το οποίο προκύπτει από την προσφερόμενη τιμή του 1,41 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο, τιμή η οποία προβληματίζει, αν και κατά πόσο θα αποβεί ωφέλιμη για τα ΚΤΕΛ.

Αναλυτικότερα, για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου 60 προαστιακών γραμμών, η ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. υποχρεούται στην κυκλοφορία 200 αστικού τύπου λεωφορείων, εκ των οποίων 164 κανονικά (12 μέτρων), 30 αρθρωτά (18 μέτρων) και 6 μικρολεωφορεία (8 μέτρων).

Το ετήσιο κόστος ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. το οποίο θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 24.131.018 ευρώ. Το κόστος αυτό έχει υπολογιστεί με προσφερόμενη τιμή 1,41 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο.

Επίσης, στους βασικούς οικονομικούς όρους της συνεργασίας μεταξύ ΟΑΣΑ – ΚΤΕΛ περιλαμβάνονται και τα εξής:

 • Διάρκεια σύμβασης: 2 έτη

 • Τιμολογιακή πολιτική: Οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν ίδιες με τις ισχύουσες στο συγκοινωνιακό δίκτυο του ΟΑΣΑ

 • Εισπράξεις: Οι εισπράξεις των ΚΤΕΛ αποτελούν έσοδο του ΟΑΣΑ.

Οφέλη για το επιβατικό κοινό

Με την ανάθεση των περιφερειακών γραμμών:

 • 200 οχήματα και 550 επιπλέον οδηγοί εντάσσονται σε ημερήσια βάση στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών αρμοδιότητας ΟΑΣΑ

 • Επιτυγχάνεται το 100% της εκτέλεσης των δρομολογίων με βελτιωμένες χρονοαποστάσεις.

 • Μειώνονται οι χρόνοι αναμονής στις στάσεις σε όλο το δίκτυο του ΟΑΣΑ

Κατά τον ΟΑΣΑ, η προσωρινή ανάθεση της εκτέλεσης των περιφερειακών γραμμών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση εσόδων στις συγκεκριμένες γραμμές, αφενός λόγω περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής και αφετέρου χάρη στα νέα σημεία πώλησης εισιτηρίων του ΟΑΣΑ που θα λειτουργούν από την ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε.

Οι τιμές των εισιτηρίων στις λεωφορειακές γραμμές, που θα εξυπηρετούνται από την ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε., παραμένουν ίδιες με τις ισχύουσες στο συγκοινωνιακό δίκτυο του ΟΑΣΑ. Οι εισπράξεις απ’ τα κόμιστρα του συγκεκριμένου συγκοινωνιακού έργου αποτελούν έσοδα του ΟΑΣΑ. Στην αρμοδιότητα του Οργανισμού εμπίπτει εξάλλου και ο έλεγχος για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων με στόχο την αξιόπιστη και ποιοτική εκτέλεση του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου.

Το συγκοινωνιακό έργο που ανατίθεται αντιστοιχεί ετησίως:

 • σε 17,1 εκ. οχηματοχιλιόμετρα, δηλαδή

 • στο 19,97% του οδικού συγκοινωνιακού έργου.

Τα λεωφορεία

Για την άρτια εκτέλεση του έργου, τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται στην ταξινόμηση και κυκλοφορία 200 αστικού τύπου λεωφορείων, εκ των οποίων:

 • 164 κανονικά (12 μέτρων),

 • 30 αρθρωτά (18 μέτρων) και

 • 6 μικρολεωφορεία (8 μέτρων).

Τηλεματική & Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

Στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού, τα οχήματα των ΚΤΕΛ εντάσσονται άμεσα στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών, ενώ ο εξοπλισμός τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα οχήματα αυτά θα εγκατασταθεί σταδιακά.

Στην τελική φάση, τα ΚΤΕΛ θα εγκαταστήσουν:

 • σύστημα για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατό με το Αυτόνομο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) που έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ο ΟΑΣΑ.

 • κατάλληλο σύστημα τηλεματικής

Μανώλης Αγριμανάκης