Μεγάλη άνοδος στον τζίρο του τομέα αυτοκινήτων

Τετ, 07/06/2023 - 12:09

Μεγάλη αύξηση κατέγραψαν οι δείκτες Κύκλου Εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με πέρυσι.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στον Τομέα των Αυτοκινήτων με έτος βάσης 2015=100,0 της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

- Ιανουάριος, αύξηση 44,6%

- Φεβρουάριος, αύξηση 20,2% και

- Μάρτιος, αύξηση 52,5%, ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

- Ιανουάριος, αύξηση 32,9%,

- Φεβρουάριος, αύξηση 11,1% και

- Μάρτιος, αύξηση 40,3%.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

- Ιανουάριος, αύξηση 57,5%

- Φεβρουάριος, αύξηση 25,2% και

- Μάρτιος, αύξηση 63,2%, ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

- Ιανουάριος, αύξηση 43,4%,

- Φεβρουάριος, αύξηση 14,7% και

- Μάρτιος, αύξηση 49,0%.