Τροχοί & TIR

Μεγάλη η αύξηση των φορτίων

Άλμα 24,6% σημειώθηκε στην αύξηση του βάρους των φορτίων/ εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το Δ’ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2021. Ειδικό
Δευτέρα 03/07/2023 - 11:43
Κοινοποίηση στα Social Media

Άλμα 24,6% σημειώθηκε στην αύξηση του βάρους των φορτίων/ εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το Δ’ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2021.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το Δ’ τρίμηνο του 2022 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 78.038,3 χιλιάδες τόνους έναντι 62.648,1 χιλιάδων τόνων κατά το Δ’ τρίμηνο του 2021. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 5.411.464,3 χιλ. το Δ’ τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, που είχαν ανέλθει σε 4.937.801,2 χιλ.

Τα παραπάνω είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και αφορούν στα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου με τόπο φόρτωσης την Ελλάδα (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων το Δ’ τρίμηνο του 2022 έναντι του Δ’ τριμήνου του 2021, παρατηρείται αύξηση σε όλες τις κατηγορίες με σημαντικότερη σε απόλυτες τιμές, στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 7.829,6 χιλ. τόνους. Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, αύξηση παρατηρείται στις κατηγορίες: «Εμπορευματοκιβώτια», «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» και «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες», με σημαντικότερη αύξηση σε απόλυτες τιμές στην κατηγορία «Εμπορεύματα σε παλέτες» κατά 617.332,9 χιλ. τονοχιλιόμετρα, ενώ μείωση σε απόλυτες τιμές παρατηρείται στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 120.998,7 χιλ. τονοχιλιόμετρα (βλέπε τον πίνακα που ακολουθεί).

Παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, ποσοστό 39,5% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στην Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 72,8% το Δ’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα στοιχεία εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 38,1%) πραγματοποιήθηκαν στην Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 70,8% το Δ’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021. 

PreviousNext