Τροχοί & TIR

Ξεκινά από αύριο η εκτύπωση των νέων αδειών οδήγησης. Η νέα μορφή των διπλωμάτων

Ξεκινά η εκτύπωση των νέων εντύπων αδειών οδήγησης κατόπιν της αναβάθμισης του εκτυπωτικού συστήματος της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό έχει τροποποιηθεί η σχεδίαση
Δευτέρα 03/07/2023 - 13:36
Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκινά η εκτύπωση των νέων εντύπων αδειών οδήγησης κατόπιν της αναβάθμισης του εκτυπωτικού συστήματος της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό έχει τροποποιηθεί η σχεδίαση των εντύπων αδειών οδήγησης με ενσωμάτωση νέων ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας που υιοθετούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της εκτύπωσης των εγγράφων ασφαλείας.

Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις προδιαγραφές των φωτογραφιών που επικολλώνται σε φυσική μορφή επί των εντύπων αίτησης εκτύπωσης.

Ωστόσο, λόγω των τροποποιήσεων στη σχεδίαση των εντύπων των διπλωμάτων και με βάση τις οδηγίες του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα αρχεία των φωτογραφιών:

- μεταφορτώνονται στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto από πιστοποιημένους φωτογράφους/ εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους αυτών για τον σκοπό ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεως/δικαιολογητικών για διαδικασία άδειας οδήγησης (όπως π.χ. ανανέωσης άδειας οδήγησης, αντικατάστασης εντύπου άδειας οδήγησης).

- αναρτώνται για τον ίδιο σκοπό από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) απευθείας χωρίς τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto.

Η εκτύπωση των εντύπων αδειών οδήγησης νέου τύπου από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας θα ξεκινήσει την 4η Ιουλίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι θα έχει εξαντληθεί το απόθεμα των υφιστάμενων εντύπων.

PreviousNext