Τροχοί & TIR

Μέχρι και τον Ιούνιο η επιδότηση κατανάλωσης ρεύματος. Τα ποσά

Επεκτείνεται χρονικά η χορήγηση επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 202
Δευτέρα 22/05/2023 - 07:16
Κοινοποίηση στα Social Media
ΔΕΗ λογαριασμος

Επεκτείνεται χρονικά η χορήγηση επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 2023.

 Με απόφαση των υπουργών οικονομικών περιβάλλοντος και ενέργειας τροποποιείται προγενέστερη απόφαση και ορίζεται ότι   η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2022 και των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου του έτους 2023.» 

Επίσης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 2023, για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, εκτός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), χορηγείται επιδότηση ως ακολούθως:  

α) Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αρμόδιου διαχειριστή, επετεύχθη ο στόχος εξοικονόμησης, η μοναδιαία επιδότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (βλέπε παρακάτω) ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης (βλέπε παρακάτω) ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για το τρίτο διάστημα κατανάλωσης (βλέπε παρακάτω) ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

Τα διαστήματα για τους μήνες εφαρμογής του μέτρου της χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας οικιακών Καταναλωτών ορίζεται ότι για ημερολογιακό μήνα 30 ημερών: 

πρώτο διάστημα κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από 0 kWh έως και 500 kWh 

δεύτερο διάστημα κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από 501 kWh έως και 1.000 kWh και 

τρίτο διάστημα κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας άνω των 1000 kWh 

Tα παραπάνω διαστήματα κατανάλωσης για ΕΚΑΣ το μήνα εφαρμογής του μέτρου αναπροσαρμόζονται αναλογικά με βάση τις ημέρες κάθε μήνα.  

Μοναδιαία επιδότηση 

Ακόμη ορίζεται ότι για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), εφαρμόζεται μοναδιαία επιδότηση επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ίση με πενήντα τέσσερα (54) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2023 και ίση με πενήντα (50) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του έτους 2023.». 

PreviousNext