Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών στον Νότιο Τομέα Αθηνών

Η Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 23/11/2022 και ώρα 11:00 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.32 του Ν.4412/2016, γ
Παρασκευή 18/11/2022 - 10:55
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 23/11/2022 και ώρα 11:00 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2022-2023.

Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφεί σύμβαση με ισχύ το αργότερο μέχρι τις 30/06/2023.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια καλούνται να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας –Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, Τ.Κ. 17674 Καλλιθέα ισόγειο).

Πληροφορίες: Α. Δούμα, Ε. Μαυροπούλου, Τηλέφωνο: 213 2129120, Email: doiknt@patt.gov.gr

PreviousNext