Τροχοί & TIR

Μεταφορά προσωπικού. Διαγωνισμός ΔΕΗ 441.331 ευρώ

Η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής της ΔΕΗ προκήρυξε διαγωνισμό για τη μεταφορά προσωπικού του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης και του ΑΗΣ Μ-5 από Τρίπολη, Καλαμάτα (και τα ενδιάμεσα χωριά) και Μεσ
Τετάρτη 29/03/2023 - 13:12
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής της ΔΕΗ προκήρυξε διαγωνισμό για τη μεταφορά προσωπικού του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης και του ΑΗΣ Μ-5 από Τρίπολη, Καλαμάτα (και τα ενδιάμεσα χωριά) και Μεσσήνη στη Μεγαλόπολη και αντίστροφα προϋπολογισμού 441.331,70 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 07/04/2023 και ώρα 12:00.

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Β. Μαυροπούλου (210 5292442) και την κα. Σ. Σωτηροπούλου (210 5292513) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις v.mavropoulou@dei.gr και s.sotiropoulou@dei.gr.

PreviousNext