Τροχοί & TIR

Μεταφορές φοιτητών Αγ. Παρασκευή. Διαγωνισμός 44.268 ευρώ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορές-Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινω
Τρίτη 18/07/2023 - 09:38
Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορές-Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας και μεταφορά των φοιτητών του δήμου Αγίας Παρασκευής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου για τις ανάγκες του τμήματος Παιδείας». 

ΤΜΗΜΑ Α: Μεταφορές - Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας, εκτιμώμενης αξίας 14.560,00€, ΦΠΑ 13% ύψους 1.892,80€, συνολικό ποσά 16.452,80€, (Κ.Α. 15.6413.01), 

ΤΜΗΜΑ Β: Μεταφορά Φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, εκτιμώμενης αξίας 24.616,00€, ΦΠΑ 13% ύψους 3.200,08€, συνολικό ποσό 27.816,08€, (Κ.Α. 15.6413.02) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 39.176,00€, πλέον Φ.Π.A. 13% ύψους 5.092,88€, σύνολο 44.268,88€

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 03/08/23 και ώρα 14:00.

Πληροφορίες: Χονδρού Ναυσικά, Τηλ.: 213 2004558, E-mail: n.chondrou@agiaparaskevi.gr

PreviousNext