Τροχοί & TIR

Μεταχειρισμένοι τράκτορες με ADR εξωτερικού

Ισχύει το πιστοποιητικό ADR για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένους τράκτορες με έγκριση ADR από το εξωτερικό. Αυτό διευκρινίζεται από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών σε απάντηση σχετικώ
Δευτέρα 21/09/2020 - 16:59
Κοινοποίηση στα Social Media

Ισχύει το πιστοποιητικό ADR για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένους τράκτορες με έγκριση ADR από το εξωτερικό.

Αυτό διευκρινίζεται από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων ενδιαφερομένων.

Συγκεκριμένα, στη διευκρινιστική εγκύκλιό του, το υπουργείο αναφέρει:

«Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με την έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένους ελκυστήρες με ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης ADR από το εξωτερικό, υπενθυμίζουμε ότι εφαρμογή έχει η παρ. 4Αβ του κεφαλαίου Α της υ.α. ΣΤ/29900/77 (ΦΕΚ Β’ 1318), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία αρκεί η προσκόμιση στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας του ισχύοντος πιστοποιητικού από τη χώρα προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος και της ξένης άδειας κυκλοφορίας.

Διευκρινίζεται ότι για τους ελκυστήρες αυτούς δεν απαιτείται η έκδοση πρακτικού δοκιμών από φορέα ελέγχου ADR ούτε πριν ούτε μετά την ταξινόμησή τους στη χώρα μας. Κάθε ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων της υ.α. ΣΤ/29900/77 που έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο της παρούσας παύει να ισχύει».

PreviousNext