Για τον Σεπτέμβριο του 2022 μετατέθηκε ο χρόνος έναρξης ισχύος της απόφασης για τις πινακίδες των ρυμουλκούμενων οι οποίες θα φέρουν το δικό τους αριθμό, διαφορετικό από εκείνο του (έλκοντος) αυτοκινήτου.

Η σχετική απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4966/Β/27-10-21 και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της χορήγησης της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για όλα τα ρυμουλκούμενα, τα οποία θα τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα (και όχι με την άδεια του τράκτορα ή του φορτηγού).

Στην πρόσφατη αυτή απόφαση, προβλέπεται μεταξύ των άλλων η διατήρηση του γράμματος Ρ για τα ρυμουλκούμενα των φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, ενώ για τα ρυμουλκούμενα των ΦΙΧ προβλέπεται συνδυασμός δύο χαρακτήρων με πρώτο το γράμμα Τ.

Επίσης, η διαδικασία χορήγησης πινακίδων, θα είναι διαφορετική για τα ήδη κυκλοφορούντα ρυμουλκούμενα από αυτά που θα κυκλοφορήσουν, ενώ διαφέρουν και τα δικαιολογητικά για εισαγόμενα μεταχειρισμένα ή καινούργια που απαιτούν έγκριση τύπου, όπως και τα δικαιολογητικά εκείνων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα.

Το πλήρες κείμενο της πρόσφατης απόφασης με τεχνικές λεπτομέρειες θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR.