Τροχοί & TIR

Μισθώσεις φορτηγών και Μ.Ε. για την Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων, ήτοι βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς ύδατος, φορτηγών, φορτωτών, εκσκαφέων τύπου JCB, προωθητήρων κλπ. που κρίν
Τετάρτη 21/06/2023 - 10:03
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων, ήτοι βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς ύδατος, φορτηγών, φορτωτών, εκσκαφέων τύπου JCB, προωθητήρων κλπ. που κρίνονται απαραίτητα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2023 και 2024 στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας), για τις δύο αντιπυρικές περιόδους (01.05.2023 έως 31.10.2023 και 01.05.2024 έως 31.10.2024). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.049.910,40€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (2.171.978,50€). Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 11.221.888,90€.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/07/2023 και ώρα 23:59.

Πληροφορίες: Τηλ.: 213-2065131, e-mail: promna@patt.gov.gr.

PreviousNext