Μισθώσεις Μηχανημάτων Έργων, φορτηγών και λεωφορείων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Τρί, 01/06/2021 - 09:45

Σημαντικό αριθμό Μ.Ε., φορτηγών και λεωφορείων πρόκειται να μισθώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των αναγκών του.

Ο σχετικός διαγωνισμός, που τώρα είναι στο στάδιο της διαβούλευσης, είναι ύψους 645.517,96 ευρώ και περιλαμβάνει φορτωτές, φορτωτές-εκσκαφείς, γκρέιντερ, καλαθοφόρο όχημα, φορτωτάκια, ασφαλτοδιανομέα και διαστρωτήρα, οδοστρωτήρα, φρέζα και διάφορα φορτηγά, όπως ρικόβερ, ανατρεπόμενα χωματουργικά ΔΧ, γερανοφόρα ΦΔΧ, καθώς και αριθμό λεωφορείων από minibus μέχρι 50άρια ΛΔΧ για τις επιβατικές μεταφορές.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον αποκτά η μίσθωση τουριστικών ΔΧ λεωφορείων για εκδρομές και μεταφορές από ξενοδοχεία προς το αεροδρόμιο και αντίστροφα με λεωφορεία 14, 20, 35 και 50 θέσεων.

Ο διαγωνισμός μίσθωσης των παραπάνω Μ.Ε. φορτηγών και λεωφορείων θα προκηρυχθεί μετά τη διαβούλευση (λήγει στις 10/06/21) και την εκτίμηση των σχολίων που θα υποβληθούν.

Η διάρκεια των συμβάσεων της μίσθωσης θα είναι 24 μηνών και η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται με βάση την ωριαία απασχόληση των μηχανημάτων ή των φορτηγών.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι είναι αρκετοί οι Δήμοι της χώρας που στρέφονται στις μισθώσεις των οχημάτων και Μ.Ε., καθώς οι ανάγκες, καθημερινές και έκτακτες, δεν μπορούν να καλυφθούν με το διαθέσιμο (ιδιόκτητο) στόλο οχημάτων και μηχανημάτων έργου, τόσο γιατί αυτά δεν επαρκούν ως αριθμός, αλλά και γιατί δεν διαθέτει ο Δήμος όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, και εκείνα που διαθέτει συχνά δεν βρίσκονται σε άρτια κατάσταση λειτουργίας λόγω παλαιότητας και τεχνικών ζημιών. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσθετες πληροφορίες (τεχνικές προδιαγραφές, ηλικία Μ.Ε. και οχημάτων, προϋποθέσεις κ.λπ.), κάνοντας αναζήτηση στις διαβουλεύσεις και στον μοναδικό κωδικό 21DIAB000017056.