Τροχοί & TIR

Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου. Διαγωνισμός 891.800 ευρώ

Ποια Μηχανήματα Έργου και Μεταφορικά Μέσα αφορά.
Κυριακή 05/05/2024 - 10:00
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Διαγωνισμό για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου προκήρυξε ο Δήμος Νεάπολης Συκεών. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 891.800,96 € με ΦΠΑ (13% και 24%) και αφορά στα έτη 2024-2025-2026.

Τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρoύνται σε εννέα (9) ομάδες και κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

.
.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/06/24 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Τηλ.: 2310 679141, 175, 172 και e-mail: paradeisopoulou.anastasia@n3.syzefxis.gov.gr

PreviousNext